Informatiepanelen met attentiewaarde

Houten informatieborden in het buitengebied moeten passend zijn in hun natuurlijke omgeving. Het gebruik van houten constructies en afdakjes zorgt dat de panelen niet storend zijn in de omgeving, terwijl ze toch voldoende attentiewaarde hebben.

Voor overdekte informatie- en observatiepunten geldt hetzelfde. EcoWoods past voor de constructie van informatiehutten in natuurterreinen oude bouwtechnieken toe. De natuurlijke houten balken van een traditioneel gebint passen goed in het landelijke karakter van de omgeving.

Voorbeeld van ons informatiebord